image01

Sprostredkovanie bez poplatkov

image01

Práca pre opatrovateľky a zdravotné sestry

image01

Certifikovaná spoločnosť systém riadenia kvality ISO 9001:2015

image01

Administratívny servis pre opatrovateľky a opatrovateľov

image01

Stabilná firma - sme na trhu od roku 2007

image01

Starostlivosť o starších ľudí z pohľadu ošetrovateľstva
Ošetrovateľstvo ponúka širšie možnosti foriem starostlivosti o starších ľudí. Ošetrovateľstvo je komplexná ošetrovateľská starostlivosť o seniorov, ktorá zohľadňuje ich potreby v súvislosti s chorobami vo vyššom a vysokom veku. Je to starostlivosť zameraná na uspokojovanie potrieb staršieho človeka a na riešenie jeho problémov.Ošetrovateľstvo nahliada na základné potreby opatrovaného a ich uspokojovanie. Súvisí to s praktickým výkonom a charakterom profesie ošetrovateľa, ktorý má ku klientovi najbližší prístup, a môže mu tak pomôcť pri uspokojovaní jeho potrieb.  Pri ošetrovateľstve je dôležité zdôrazniť, že aj ľudom, ktorí sú odkázaní na pomoc ostatných, je nutné umožniť, aby vykonávali čo najviac vecí samostatne. Prílišná starostlivosť demotivuje. Taktiež nemožno zabúdať na individuálne črty osobnosti človeka. V ošetrovateľstve sa na rozdiel od sociálnej práce vo vyššej miere dbá na kvalitu, ktorá je v dnešnej dobe žiadaná už na vyššej úrovni ako len štandard. V ošetrovateľstve sú často zdôrazňovaným pojmom potreby klienta.Potreby sú považované za východisko práce s ľuďmi, čiže je dôležité dbať na zabezpečenie potrieb starších ľudí, ktorí sú na starostlivosť odkázaní. Rovnako ako pri sociálnej práci je aj v ošetrovateľstve častým pojmom individualita. Každý človek je jedinečný a má rozdielne potreby. Pri práci so staršími ľuďmi na to nemožno zabúdať a v čo najväčšej miere sa treba snažiť vyjsť klientovi v ústrety.

<-- Späť na zoznam blogov