O nás

Firma SlowCare International s.r.o. je etablovaná spoločnosť na trhu sprostredkovania opatrovateľského personálu do Rakúskych rodín. Pod naším heslom Z lásky k životu sme pomohli a naďalej pomáhame stovkám rakúskych seniorov prekonávať neduhy staroby a choroby a podstatným spôsobom zvyšovať ich kvalitu života. Zároveň poskytujeme našim opatrovateľkám kompletný servis, aby sa mohli nerušene venovať svojim náročným úlohám. Aby sme sa stali lepšími spojili sme svoje sily s rakúskou spoločnosťou Volkshilfe, ktorá je už niekoľko desaťročí uznávaným poskytovateľom sociálnych služieb a zároveň jedna z najväčších humanitárnych organizácii v Rakúskej republike.


Ponúkame

Ponúkame spoluprácu opatrovateľkám, opatrovateľom a zdravotným sestrám pri organizácii 24-hodinovej starostlivosti o seniorov v spolkových krajinách Dolné Rakúsko, Štajersko, Viedeň a Burgenland.

Zabezpečíme

  • Dopravu.
  • Oficiálne ohlásenie rakúskej živnosti.
  • Preplácanie cestovných nákladov.