image01

Sprostredkovanie bez poplatkov

image01

Práca pre opatrovateľky a zdravotné sestry

image01

Certifikovaná spoločnosť systém riadenia kvality ISO 9001:2015

image01

Administratívny servis pre opatrovateľky a opatrovateľov

image01

Stabilná firma - sme na trhu od roku 2007

image01

Registrácia

Opatrovateľky a opatrovatelia chodia na 2-týždňové turnusy a pracujú srakúskym živnostenským oprávnením. Podmienkou prijatia do rodiny je mať opatrovateľský kurz alebo zdravotnícke vzdelanie a vedieť po nemecky na komunikatívnej úrovni (preskúšanie je možné buď telefonicky alebo osobne).

 

Možné zárobky (brutto):

Opatrovatelia

Zdravotné sestry

 

 

Z tejto sumy si opatrovateľ/-ka uhrádza odvody do rakúskej sociálnej a zdravotnej poisťovne SVA. Rodina prepláca opatrovateľom/-kám cestovné náklady.

Registrácia je bezplatná. Na registráciu v našej agentúre je potrebné zaslať nasledujúce dokumenty:

V prípade, že ešte nemáte živnosť v Rakúsku:

V prípade, že už máte otvorenú alebo pozastavenú živnosť v Rakúsku:

 

Štruktúru životopisu nemáme presne stanovenú. Životopis by však mal obsahovať Vaše kontaktné údaje (adresa + telefónne číslo). Môžete uviesť aj Vaše skúsenosti s opatrovateľskou činnosťou (zdravotný stav klienta/-ov, dĺžka praxe), predstavy o tejto práci v budúcnosti (aký zdravotný stav klienta by ste zvládli), či máte nejaké zdravotné obmedzenia (napr. nemôžete zdvíhať klienta), či Vám prekážajú domáce zvieratá (alergia na mačky/psy a pod.), kedy by bol možný nástup do práce, príp. Vaše vlastné ohodnotenie úrovne ovládania nemeckého jazyka.
V prípade, že máte vysvedčenie o zdravotníckom vzdelaní, vyžadujeme aj jeho úradný preklad do nemeckého jazyka.

 

V prípade, že nemáte živnosť v Rakúsku,platíte agentúre iba jednorazový poplatok vo výške 132,80 € (za založenie živnosti) - ten sa platí až po nástupe do rodiny.Pri vybavovaní živnosti treba doložiť originál výpisu z registra trestov a jeho úradný preklad do nemeckého jazyka (agentúra zabezpečuje úradný preklad za poplatok 20 €).

 

V prípade, že už máte otvorenú alebo pozastavenú živnosť v Rakúsku, neplatíte agentúre žiadne poplatky. Vašu živnosť Vám v takom prípade prekladáme na magistrát do mesta 2700 WienerNeustadt, (Standortverlegung des Gewerbes).

 

Dokumenty k registrácii nám môžete poslať:

Oskenované mailom na adresu: opatrovatelky@slowcare.sk

Alebo poštou na adresu:

SlowCare International s. r. o.
Staničná 4336/45A
921 01  Piešťany

Alebo ich môžete priniesť osobne na adresu:

SlowCare International s. r. o.
Staničná 4336/45A
921 01  Piešťany

 

Opatrovateľ/-ka podpisuje zmluvu s rakúskou agentúrou 24 StundenPersonenbetreuungGmbH, WienerNeustadt, ktorá nadobúda účinnosť dňom nástupu do práce, je uzavretá na dobu neurčitú a má mesačnú výpovednú lehotu. Stravu zabezpečuje rodina.Po zaslaní registračných dokumentov a v prípade vhodnej pracovnej ponuky oslovujeme opatrovateľov/-ky telefonicky. Zaslaním týchto dokumentov sa agentúre ničím nezaväzujete. Čakacia doba na prácu je individuálna a nedá sa vopred odhadnúť. Keďže dopyt po tejto práci prevyšuje ponuky, nemôžeme nájsť prácu každému zaregistrovanému uchádzačovi.

 

 

V prípade otázok nás môžete kontaktovať buď telefonicky na čísle:

Pevná linka: 033/743 49 11

Alebo prostredníctvom e-mailu v pracovných dňoch v čase od 9:00 do 16:00.