image01

Sprostredkovanie bez poplatkov

image01

Práca pre opatrovateľky a zdravotné sestry

image01

Certifikovaná spoločnosť systém riadenia kvality ISO 9001:2015

image01

Administratívny servis pre opatrovateľky a opatrovateľov

image01

Stabilná firma - sme na trhu od roku 2007

image01

1. Cez Vašu agentúru
Pracujem
Nepracujem
Pracoval som
2. Odkial poznáte našu spoločnosť?
Z internetu
Z novín
Z odporúčania
Náhodne
3. Čím Vás zaujala naša spoločnosť?
Sprostredkovanie práce bez poplatkov
Dobrým finančným ohodnotením
Milým prístupom
Administratívnou podporou
Ničím ma nezaujala
4. V prípade ak by ste sa rozhodol využiť niektorú z našich služieb,ktorá by to bola?
Sprostredkovanie práce
Doprava
Administratívna činnosť
Poradenská činnosť
5. Ako by ste hodnotil kvalitu poskytovanej služby v bode 4
Veľmi dobrá
Dostačujúca
Veľmi slabá
Žiadna
6. Ako by ste hodnotil ústretovosť a ochotu našich zamestnancov
Veľmi dobrá
Dostačujúca
Veľmi slabá
Žiadna
7. Ako by ste hodnotil kompetenciu a informovanosť našich zamestnancov
Veľmi dobrá
Dostačujúca
Veľmi slabá
Žiadna
8. Odoporučil by ste našu spoločnosť ďaľej?
Áno
Možno
Nie
9. Ako by ste hodnotil celkovú kvalitu poskytovaných služieb, bola
Veľmi dobrá
Dostačujúca
Veľmi slabá
Žiadna
10. Váše podnety k zlepšeniu kvality našej spoločnostiTento prieskum je vytvorený za účelom zlepšenia kvality poskytovaných služieb. Sme vdační za každý váš podnet, vašimi podnetmi sa budeme zaoberať.

Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru
Váš SlowCare