image01

Sprostredkovanie bez poplatkov

image01

Práca pre opatrovateľky a zdravotné sestry

image01

Certifikovaná spoločnosť systém riadenia kvality ISO 9001:2015

image01

Administratívny servis pre opatrovateľky a opatrovateľov

image01

Stabilná firma - sme na trhu od roku 2007

image01

Blog

Budovanie vzťahov a dôvery

Medziľudské vzťahy sú veľmi dôležité v každom veku, či už ide o dieťa, dospelého človeka alebo seniora. Pod pojmom medziľudské vzťahy si každý z nás vybaví niečo iné, či už slušnosť, ľudské cítenie, zdvorilosť, empatiu, lásku, kamarátstvo a mnoho ďalších vlastností. Jednoznačné však je, že bez vzťahov by náš život nemal zmysel.
Čítať 08.10.2015

Mentálne zdravie v staršom veku

Psychika výrazne ovplyvňuje zdravie človeka. Lekári sa pri diagnostike rôznych problémov veľakrát dopracovali k záveru, že skutočnou príčinou ťažkostí sú duševné, mentálne poruchy alebo problémy.
Čítať 08.10.2015

Predchádzanie chorobám

Prevencia alebo preventívna starostlivosť je súbor opatrení a činností na predchádzanie vzniku chorôb, zranení a ich následkov, a zároveň aj udržiavanie optimálneho stavu zdravia, jeho posilňovania a rozvoja. Pri prevencii rozlišujeme viacero typov, a to primárnu, sekundárnu a terciárnu prevenciu. Najmä v staršom veku je predchádzanie chorobám dôležité, pretože imunitný systém staršieho človeka je viac náchylný na rôzne ochorenia.
Čítať 08.10.2015

Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o geriatrického pacienta

Ošetrovateľstvo a opatrovateľstvo patria medzi neustále sa rozvíjajúce vedné disciplíny. Ošetrovateľstvo a jeho činnosť zahŕňa obsahovo širokú škálu; preto bolo nevyhnutné rozčleniť ho. Jednou z jeho oblastí je oblasť geriatrie. Geriatrické ošetrovateľstvo môžeme definovať ako komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť o chorých seniorov, ktorá zohľadňuje ich potreby v súvislosti s chorobami vo vyššom a vysokom veku, najmä so špecifickými geriatrickými syndrómami a komplikáciami chorôb. Existuje ich veľa a vzájomne sa prelínajú, pričom uspokojenie jednej potreby napomáha procesu uspokojovania mnohých iných.
Čítať 08.10.2015

Preležaniny

Preležaniny trápia veľké množstvo seniorov. Sú to vredy na koži spôsobené pôsobením viacerých činiteľov, hlavným je však tlak vyvolávajúci lokálne neprekrvenie; to znamená, že neokysličené bunky odumierajú a opakujúce sa doby pôsobenia tlaku vedú k vzniku zápalových stavov, ktoré sa v krátkom čase môžu zmeniť na preležaniny.
Čítať 08.10.2015

Predpoklady dobrého opatrovateľa

Nie je opatrovateľ ako opatrovateľ. Medzi množstvom opatrovateľov sa nájdu opatrovatelia rôznych kvalít, a preto je dôležité vedieť tieto kvality rozpoznať a nezľavovať pritom z vysokých nárokov.
Čítať 08.10.2015

Alzheimerova choroba

Jednou z častých chorôb, ktorá postihuje starších ľudí, je Alzheimerova choroba. Táto choroba trápi mnohých ľudí na svete. Začína nenápadne a pozvoľne a nepretržite sa rozvíja v priebehu niekoľkých rokov.
Čítať 08.10.2015

Srdcovo-cievne choroby

Srdcové choroby patria medzi tie, ktoré postihujú všetky vekové kategórie, nielen tých starších. Srdcovocievne ochorenia sú dnes hlavnou príčinou úmrtí vo svete. V Slovenskej republike sú príčinou približne 50% všetkých úmrtí, pričom najzávažnejším ochorením je ischemická choroba srdca, ktorá zapríčiňuje takmer 25% všetkých úmrtí.
Čítať 08.10.2015

Ovocie a zelenina

Zdravý životný štýl a zdravá strava idú spolu ruka v ruke. Nemožno žiť zdravo bez toho, aby sme nedbali o svoju každodennú stravu. Z hľadiska zdravia určite nie je jedno čo zjeme a samozrejme tiež vypijeme.
Čítať 08.10.2015

Sezóne potraviny - tekvica

Keď začne trávnik zdobiť farebné lístie, v záhradkách a kuchyniach preberá vedenie tekvica. Ak hľadáte tú správnu zeleninu pri poruchách žalúdka, pankreasu či sleziny – máme pre vás riešenie.
Čítať 08.10.2015

  «  
    
  1    2    3  
    
  »