image01

Sprostredkovanie bez poplatkov

image01

Práca pre opatrovateľky a zdravotné sestry

image01

Certifikovaná spoločnosť systém riadenia kvality ISO 9001:2015

image01

Administratívny servis pre opatrovateľky a opatrovateľov

image01

Stabilná firma - sme na trhu od roku 2007

image01

Blog

Aj proti osteoporóze sa dá bojovať

Osteoporóza je veľmi nepríjemné ochorenie látkovej výmeny kostných tkanív, ktoré má za následok ubúdanie množstva kostnej hmoty a celkové zníženie kvality kostí. V drvivej väčšine postihuje ženy. Ochorenie prichádza veľmi nenápadne a ozve sa až vtedy, keď už je viac rozšírené. Bezdôvodná bolesť na chrbte medzi lopatkami patrí medzi prvé príznaky. Potom môže prísť prvá zlomenina, ktorá sa však bude už ťažšie hojiť
Čítať 08.10.2015

Starostlivosť o starých ľudí v extrémne teplých dňoch

Takmer každý človek má rád leto, teplo a krásne počasie. V dnešnej dobe nás však príroda vystavuje stále väčším teplotným extrémom. Jeden deň máme chladné a zamračené počasie a vzápätí nás prekvapí slniečko s teplotami stúpajúcimi nad tridsať stupňov Celzia. Teplotné výkyvy organizmu vôbec neprospievajú, práve naopak.
Čítať 08.10.2015

Opatrovateľstvo - čo všetko sa opatrovateľ/ka učí na kurzoch

Na Slovensku, tak ako aj v ostatných členských štátoch Európskej únie, je možné získať opatrovateľské oprávnenie pomocou akreditovaného kurzu.
Čítať 08.10.2015

Zelenina plná vitamínov podporuje organizmus

Denná konzumácia dostatočného množstva zeleniny je dôležitá nielen pre ľudí, ktorí chcú schudnúť, ale pre všetkých, ktorí nechcú mať problémy so svojím zdravím. Potrava, ktorá neobsahuje denný príjem ovocia či zeleniny, nie je veľmi vhodná na dlhodobé stravovanie. Jednotlivé druhy ovocia a zeleniny obsahujú nielen vitamíny, minerály či stopové prvky, ale aj ďalšie látky, ktoré zlepšia nielen metabolizmus, ale pomôžu aj odstrániť, či aspoň redukovať, mnohé zdravotné problémy. Na to treba pamätať hlavne v pokročilom veku.
Čítať 08.10.2015

O depresii v staršom veku

Azda každý človek už zažil smútok alebo pochmúrnu náladu. Takéto stavy sú pomerne bežné, avšak môžu prejsť až do chorobného stavu zvaného depresia. Táto porucha môže mať rôzne formy – od spomínaného smútku až po plne rozvinuté vážne chorobné stavy. Depresia sa často spája so staršími ľuďmi, keďže jej príčinou bývajú odchod do dôchodku, smrť partnera alebo premiestnenie do inštitucionálnej starostlivosti, akou je napríklad domov dôchodcov.
Čítať 08.10.2015

Psychologické aspekty starnutia

V období staroby sa rôznym spôsobom menia aj mnohé psychické funkcie. Niektoré z týchto zmien sú podmienené biologicky, iné sú dôsledkom psychosociálnych vplyvov, ako aj ich vzájomným pôsobením. Zmeny v psychike starších ľudí sa môžu prejaviť v schopnostiach ako sú vnímanie, pozornosť, myslenie, pamäť a iné. Dobre vyškolení opatrovatelia vedia s klientami adekvátne pracovať, pretože sú dobre oboznámení so stavom, v akom sa nachádzajú.
Čítať 08.10.2015

Základné aspekty starnutia

V súčasnosti existuje veľa výskumov a štúdií, ktoré sa zaoberajú príčinami starnutia a stavom staroby. Starnutie je chápané ako nenavrátiteľný biologický proces, ktorý začína narodením. Dĺžka života je podmienená geneticky; to znamená, že na procese starnutia sa podieľajú viaceré faktory. Môžeme povedať, že starnutie je prirodzeným procesom, zachytávajúcim celé bio-psycho-sociálno-duchovné spektrum života jedinca. Z hľadiska základnej  konceptualizácie seniorského veku môžeme vymedziť tri prístupy k starobe a starnutiu:
Čítať 08.10.2015

Základné potreby ľudí v staršom veku

Je logické, že starší ľudia budú mať a majú iné potreby ako tí mladší. Z veľkej časti záleží na samostatnosti daného seniora; na tom, ako je schopný postarať sa sám o seba a zaistiť si základné potreby. Málo ľudí má také šťastie, že po celý život sú si sebestační a nemusia byť závislí na rodine či iných.
Čítať 08.10.2015

Starnutie a staroba

V súčasnosti žije na svete v porovnaní s minulosťou oveľa viac starých ľudí. Staroba a starnutie nie je choroba, ale pomalý fyziologický, biologický, zákonitý, nezvratný a postupný proces, čiže prirodzené obdobie života človeka. Každý jedinec starne inak. Pri starnutí môžeme u rôznych ľudí pozorovať individuálne rozdiely. Problematika starnutia je komplexná, má buď somatický (vrásky, šedivé vlasy), psychologický (väčšia apatia), či sociálny (domov dôchodcov) charakter.  Starobu, alebo neskorý dospelý vek, môžeme rozdeliť do troch období, a to na mladších starých od 65 do 74 rokov, stredne starých od 75 do 84 a starších starých od 85 rokov.  Staroba je vlastne konečnou etapou starnutia. Obdobie života nad 90 rokov sa nazýva dlhovekosť.
Čítať 08.10.2015

Starostlivosť o starších ľudí z pohľadu ošetrovateľstva

Ošetrovateľstvo ponúka širšie možnosti foriem starostlivosti o starších ľudí. Ošetrovateľstvo je komplexná ošetrovateľská starostlivosť o seniorov, ktorá zohľadňuje ich potreby v súvislosti s chorobami vo vyššom a vysokom veku. Je to starostlivosť zameraná na uspokojovanie potrieb staršieho človeka a na riešenie jeho problémov.
Čítať 08.10.2015

  «  
    
  1    2    3  
    
  »